GRUCA, A. Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, n. 24, p. 197-252, 18 mar. 2008.