GULCZYŃSKA, J. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania” Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r. Biuletyn Historii Wychowania, n. 24, p. 260-261, 18 mar. 2008.