., . Spis treĊ›ci. Biuletyn Historii Wychowania, n. 9/10, p. 1-4, 15 grudz. 1999.