KUDŁA, L. Szkoły sióstr bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918. Biuletyn Historii Wychowania, n. 38, p. 115-127, 11 paź. 2018.