KOWALCZYK, M. E.; JANICKA, J. „Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!” Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich. Biuletyn Historii Wychowania, n. 39, p. 19-34, 15 grudz. 2018.