TYS, A. T. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVI i XVII wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, n. 39, p. 233-235, 15 grudz. 2018.