BRENK, M.; NOWAK-KLUCZYŃSKI, K. Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r. Biuletyn Historii Wychowania, n. 39, p. 236-238, 15 grudz. 2018.