MANYŚ, Bernadetta. Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 40, p. 7–23, 2019. DOI: 10.14746/bhw.2019.40.1. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/25766. Acesso em: 21 lip. 2024.