KRAKOWIAK, M. Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, n. 42, p. 61-74, 15 mar. 2020.