WOJEWODA, A. W poszukiwaniu inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua w Warszawie 1899–1901. Biuletyn Historii Wychowania, n. 42, p. 159-169, 15 mar. 2020.