CHMIELEWSKI, Witold. Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In memoriam. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 42, p. 187–197, 2020. DOI: 10.14746/bhw.2020.42.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/27320. Acesso em: 19 lip. 2024.