ZAGRODZKA, A. Wokół roku 1420. Początki szkolnictwa renesansowego we Włoszech. Biuletyn Historii Wychowania, n. 43, p. 199-220, 2 maj 2021.