ADAMCZEWSKI, J.; PŁONKA, J. Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, n. 43, p. 151-166, 15 wrz. 2020.