Kwiecień, Marcin. 2016. „«Salve Lux Post tenebras» Historia Instytucji oświatowych W Budynku Dawnego Gimnazjum św. Elżbiety Przy Ulicy Dawida We Wrocławiu, Pod Red. Jolanty SzablickiejŻak I Agnieszki Gryglewskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 34 (grudzień), 147-51. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.12.