Chmielewski, Witold. 2017. „Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz Pt. Nauczyciele I Ich Edukacja. W kręgu Idei Lwowskiej Pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2027, 337 S”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36 (październik):183-86. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.13.