Kabacińska-Łuczak, Katarzyna, i Krzysztof Ratajczak. 2017. „Dziecko chłopskie W Czasie Profanum – Konteksty Edukacyjne (średniowiecze – Epoka nowożytna)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36 (październik), 7-32. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.1.