Markowska, Joanna, i Michał Nowicki. 2016. „Sprawozdanie Z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury I Edukacji Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM W Roku Akademickim 2015/2016”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 35 (październik), 231-32. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.12.