Walczak, Anna. 1995. „Sławomir Sztobryn, Filozofia Wychowania Sergiusza Hessena, Łódź 1994, Uniwersytet Łódzki”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 2 (styczeń):44-48. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.13.