Janke, Andrzej W. 1997. „Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie Rodziny I szkoły W Pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, Ss. 302”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 5/6 (styczeń), 72-74. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.13.