Popiołek, Bożena. 1998. „«Za małego Wieku nauczyłam się. » - różne Drogi kształcenia Kobiet W Epoce Saskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):5-10. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.1.