Hellwig, Jan. 1998. „W Sto pięćdziesiątą Rocznicę Powstania Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):32-36. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.5.