Witkowska-Urban, Ewa. 1998. „Jan Ryszard Błachnio, Poglądy Filozoficzne Eleonory Ziemięckiej Na Tle sporów Ideowych połowy XIX Wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, Ss. 258”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):41-43. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.8.