Hellwig, Jan. 1995. „Profesor Bogdan Suchodolski - Uczony, Filozof, człowiek Widziany Z Perspektywy przełomu wieków (Sesja Naukowa (15 - 16.XQ.1994)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 2 (styczeń), 61-61. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.19.