Król, Joanna. 1998. „Zapomniani Pedagodzy Lat międzywojennych, Pod Red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, Ss. 204”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):55-57. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.16.