Kosman, Marceli. 1998. „Nasi Dawni Jezuici, «Kronika Miasta Poznania» 1997, Nr 4, Ss. 377”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):59-60. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.18.