Mielczarek, Ferdynand. 1998. „Antoni Smołalski, Stosunki służbowe I Warunki Pracy Nauczycieli W Polsce Do 1939 r., Opole 1994, Ss. 112”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):61-62. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.20.