Gulczyńska, Justyna. 1998. „Jolanta Szablicka-Żak, Szkolnictwo I oświata W Pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, Ss. 200”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):64-65. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.23.