Hellwig, Jan. 1998. „Uroczystość Rocznicowa W Radziejowicach”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8 (wrzesień):73-74. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.27.