Jamrożek, Wiesław. 1996. „W Rocznicę Wydarzeń wrzesińskich I strajków Szkolnych W Zaborze Pruskim”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4 (styczeń):35-37. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.5.