Grzybowski, Przemysław. 1999. „Denizard Rivail - niezwykły Uczeń Pestalozziego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):5-12. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.1.