Dybiec, Julian. 1999. „Profesor Kamilla Mrozowska”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń), 39-42. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.7.