Kuczyńska, Ewa. 1999. „Michał Dobrynin, Polsza: Istorija Obszczeobrazowatelnoj szkoły I Pedagogiczeskoj myśli (S Pierioda Christianizacji Do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):43-44. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.8.