Hellwig, Jan. 1999. „Tadeusz Jałmużna, Łódzkie Czasopisma Szkolne W Latach międzywojennych, Łódź 1998, Ss. 124”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):46. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.10.