Hellwig, Jan. 1999. „Rozumienie I Zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy W Systemie oświatowo- Wychowawczym, Red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, Ss. 597”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):61-62. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.16.