Jakubiak, Krzysztof. 1999. „Jędrzej Sobczak, «Nowe wychowanie» W Polskiej Pedagogice Okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, Ss. 446”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):66. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.23.