Sztobryn, Sławomir. 1996. „Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium Z dziejów Pedagogiki Galicyjskiej, Rzeszów 1995, As. 166”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4 (styczeń):54-57. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.11.