Żołądź-Strzelczyk, Dorota. 1996. „Nauki Pedagogiczne W Polsce. Tradycje - współczesność - przyszłość. Materiały Z Konferencji, Red. S. Michalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, Wydawnictwo WSP, Ss. 561”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4 (styczeń):59. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.14.