Hellwig, Jan. 1996. „Spotkanie Naukowe historyków Wychowania Przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4 (styczeń):71-72. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.23.