Hellwig, Jan. 1994. „Historia Wychowania W poznańskim ośrodku Naukowym”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 1 (styczeń), 13-14. https://doi.org/10.14746/bhw.1994.1.4.