Kahl, Edyta. 2011. „Polityka oświatowa władz W Procesie Instalowania Nowego ładu społecznego (1944–1948)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27 (styczeń):33-50. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.3.