Taraszkiewicz, Jacek. 2011. „Miejsce Nauczania Historii W Pijarskich Profesoriach Rzeczypospolitej W XVIII Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27 (styczeń), 51-58. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.4.