Falkowska, Joanna. 2011. „Joanna Sosnowska, Działalność Socjalna I opiekuńczo-Wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, Ss. 546”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27 (styczeń), 189-91. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.18.