Wolter, Edyta. 2012. „Wychowanie Do Ochrony Przyrody W twórczości Drugiej Rzeczypospolitej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28 (styczeń), 65-78. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.5.