Knocińska, Anna. 2012. „Tradycje Zinstytucjonalizowanego Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego W Wielkopolsce Przed Rokiem 1945”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28 (styczeń), 121-28. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.9.