Szulakiewicz, Władysława. 1999. „Wychowanie a Polityka. Toruńskie Konferencje Naukowe”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10 (styczeń):78-79. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.29.