Hellwig, Jan. 2000. „Kształcenie Nauczycieli W Studium Nauczycielskim Nr 1 W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12 (styczeń):45-52. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.6.