Posłuszna, Małgorzata. 2000. „Andrzej Meissner, Spór O Duszę Polskiego Nauczyciela. Społeczeństwo Galicyjskie Wobec problemów kształcenia Nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Ss. 380”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12 (styczeń), 85-87. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.20.