Ratajczak, Krzysztof. 2000. „Franciszek Ziemski, Wybrane Problemy Tradycji I Wychowania W Polskich Dziejach (X W. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach Nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ss. 122”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12 (styczeń), 95-98. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.25.