Michalska, Iworma. 2000. „W kręgu Reform Edukacyjnych (Konferencja Naukowa W Skierniewicach)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12 (styczeń), 109-10. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.33.