., . 2005. „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22 (styczeń):4-5. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17476.